Klient ktorý si prenájme izbu sa súčasne zaväzuje, že bude dodržiavať ubytovací poriadok. Ak ho poruší,vedenie ubytovne má právo objednávku zrušiť.

 

 1. Ubytovňa môže ubytovať len klienta,ktorý sa riadne prihlási.Za týmto účelom klient predloží príslušnému pracovníkovi ubytovne svoj platný doklad totožnosti.
 2. Ubytovňa poskytuje klientovi služby aspoň v rozsahu a kvalite,určenej príslušnou vyhláškou o kategorizácii a zatrieďovaní ubytovacích a stravovacích zariadení,podľa ktorej je ubatovňa zriadená.
 3. Užívanie ubytovaní v ubytovni je povolené len osobám,ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami.
 4. Na základe objednaného ubytovania je ubytovňa povinná klienta ubytovať najneskôr do 14:00 hod. -do tohoto času izbu pre klienta rezervuje,ak nie je na objednávku uvedené inak.
 5. Ak klient požiada o predĺženie ubytovania,môže mu ubytovňa poskytnúť -ak mu vie vyhovieť aj inú izbu,než tú v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 6. Klient platí za použité lôžko na izbe -nie za celu izbu, tzn. Ak je na viac lôžkovej izbe ubytovaný len jeden klient platí len za 1 lôžko podľa cenníka danej izby.
 7. Klient používa izbu počas doby ,ktorú dohodol s ubytovňou.
 8. Ak nebol čas ubytovania vopred dohodnutý,odhlási klient svoj pobyt najneskôr do 10:00 hod posledného dňa ,vtom istom čase uvoľní izbu.Ak tak klient neurobí v stanovenom čase,ubytovňa mu môže účtovať pobyt za nasledujúci deň.
 9. Klient pri  odhlásení izby si vopred vo vlastnom záujme skontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadne závady ihneď ohlási na recepcii.
 10. Klient súhlasí s tým , že do jeho izby počas celej doby ubytovania  má právo vstúpiť za účelom vykonania svojich služobných povinností hotelová gazdiná, chyžná, údržbár prípadné vedúci ubytovne.
 11. Ubytovňa nezodpovedá za prípadne nezhody alebo konflikty medzi ubytovanými hosťami.ale v rozsahu zákonných možností urobí nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku a kľudu v ubytovacích priestoroch.
 12. Na izbu môže hosť prijať návštevu iba so súhlasom príslušného pracovníka ubytovne,po napísaní do knihy návštev v čase od 8:00 hod – do 16:00 hod.
 13. Ubytovňa zabezpečí pri zranení klienta poskytnutie lekárskej pomoci,prípadne prevoz do nemocnice.
 14. Na izbe alebo v spoločenských priestoroch nesmie klient premiestňovať zariadenie,vykonávať opravy ,ani inak zasahovať do televíznych prijímačov a ostatného majetku ubytovne.
 15. V objekte ubytovne a osobitne na izbe nie je klientovi povolené používať vlastné el.spotrebiče.Toto nariadenie sa netýka el.spotrebičov na osobnú hygienu (holiaci strojček,sušič vlasov)
 16. Klient sa nesmie na izbe,chodbách a v spoločenskej miestnosti hlučne zabávať,spievať,nahlas počúvať tel. prijímač .V čase od 22:00 hod do 06:00 hod. je povinný dodržiavať nočný kľud.
 17. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechávať deti do 12 rokov bez dozoru dospelých na izbe,chodbách a iných častiach ubytovne.
 18. Klient je povinný pri odchode z izby uzavrieť vodovodné uzávery ,zhasnúť elektrické spotrebiče a osvetlenie miestnosti,uzatvoriť okná a pri odchode zavrieť dvere.
 19. Klient platí účet zvyčajne pri príchode
 20. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti ubytovne príjme vedenie ubytovne
 21. Kniha prianí a sťažností je k dispozícii na recepcii ubytovne
 22. Klient je povinný dodržiavať ustanovenia stanovené v tomto ubytovacom poriadku od momentu, kedy si prenajal izbu.V prípade ,že ho poruší vedenie ubytovne má právo odstúpiť os zmluvy a poskytnutí ubytovacej služby aj pred uplynutím dohodnutej doby.