Kontaktné údaje a fakturačné údaje:
Ján Ulický Fantastic
Červenej armády 666
980 55 KLENOVEC
IČO: 33 53 72 41
DIČ: 102 059 23 86
IČ DPH: SK 102 059 23 86

Tel.číslo majiteľ: 0903 531 784
Doprava dispečing: 0903 531 784

E-mail: jan.ulicky@gmail.com
Stravovanie a ubytovanie: kancelária 047/54 84 411
Kuchyňa: 0911 114 807
Firemný e-mail: fantastic.ulicky@centrum.sk