Cestovný poriadok č.609 512 (kliknite na odkaz)

 

Linka č.609 512/1-Rimavská Sobota -Lučenec  – Detva – Zvolen – Nitra -Trnava – Bratislava letisko-Bratislava AS
Prepravu zabezpečuje: Ján Ulický Fantastic ,Klenovec www.ulicky.sk
CENNÍK    Pondelok – Piatok
Čas odchodu Trasa Cena v € Cena v € – zľava
06:00 Rimavská Sobota AS MHD – Lučenec 2   1,40
Rimavská Sobota -Lovinobaňa 2,50 1,40
Rimavská Sobota – Mýtna 3 1,90
Rimavská Sobota -Kriváň 3 1,90
Rimavská Sobota – Detva 4 2,80
Rimavská Sobota -Zvolen 5 3,50
Rimavská Sobota -Nitra 10 7
Rimavská Sobota – Trnava 12,50 8,30
Rimavská Sobota – Bratislava letisko 14,50 10
Rimavská Sobota – Bratislava AS 14,50 10
06:30 Lučenec AS MHD – Lovinobaňa 1,30   0,90
Lučenec – Mýtna 1,30 0,80
Lučenec – Kriváň 2 1
Lučenec – Detva 2,50 1,80
Lučenec – Zvolen 3,50 2,20
Lučenec – Nitra 8,50 6
Lučenec – Trnava 11 7
Lučenec – Bratislava letisko 12,50 8,50
 Lučenec – Bratislava AS  12,50  8,50
06:40 Lovinobaňa nadjazd – Mýtna 1   0,50
Lovinobaňa – Kriváň 1,20 0,60
Lovinobaňa – Detva 1,50 0,80
Lovinobaňa – Zvolen 2,80 1,90
Lovinobaňa – Nitra 8 5,20
Lovinobaňa – Trnava 10 7
Lovinobaňa – Bratislava Letisko 12 8
Lovinobaňa – Bratislava AS 12 8
06:47 Mýtna – Kriváň 1,20   0,60
Mýtna – Detva 1,50 0,50
Mýtna – Zvolen 2,50 1,60
Mýtna – Nitra 7,50 5,50
Mýtna – Trnava 9,80 6,50
Mýtna – Bratislava Letisko 11,50 7,50
Mýtna – Bratislava AS 11,50 7,50
06:55 Kriváň pošta – Detva 0,70   0,40
Kriváň – Zvolen 2 1,40
Kriváň – Nitra 7 5
Kriváň – Trnava 8,80 6,50
Kriváň – Bratislava letisko 11 7
Kriváň – Bratislava AS 11 7
07:00 Detva AS MHD – Zvolen 1,50   1
Detva – Nitra 7 4,90
Detva – Trnava 9,40 6,50
Detva – Bratislava letisko 11 7
Detva – Bratislava AS 11 7
07:30 Zvolen AS MHD – Nitra 6   4,20
Zvolen – Trnava 8,30 5,50
Zvolen – Bratislava letisko 9,20 6
Zvolen – Bratislava AS 9,20 6
08:50 Nitra AS MHD – Trnava 3   2
Nitra – Bratislava letisko 4 2
Nitra – Bratislava AS 4 2
09:30 Trnava AS MHD – Bratislava letisko 3   2
Trnava – Bratislava AS 2 1
10:00 Bratislava letisko  – Bratislava AS 1   1
10:10 Bratislava AS MHD
Cenník je platný od 10.02.2020
Linka č.609 5212/2 -Rimavská Sobota -Lučenec – Mýtna – Detva – Zvolen – Nitra -Trnava – Bratislava -BA letisko
Prepravu zabezpečuje: Ján Ulický Fantastic ,Klenovec www.ulicky.sk
CENNÍK     Pondelok – Piatok
Čas odchodu Trasa Cena v € Cena v € – zľava
12:05 Bratislava – Bratislava letisko 1   1
Bratislava – Trnava 3 2
Bratislava – Nitra 4 2
Bratislava – Zvolen 9,20 6
Bratislava – Detva 11 7
Bratislava – Mýtna 12 8
Bratislava – Lučenec 12,50 8,50
Bratislava – Rimavská Sobota 14,50 10
12:15 Bratislava Letisko -Trnava 3   2
Bratislava Letisko – Nitra 4,70 3
Bratislava Letisko – Zvolen 9,60 6,50
Bratislava Letisko -Detva 11 7
Bratislava Letisko – Mýtna 12 8
Bratislava Letisko – Lučenec 12,50 8,50
Bratislava Letisko – Rimavská Sobota 14,50 10
12:55 Trnava -Nitra 3   2
Trnava -Zvolen 8,30 5,50
Trnava -Detva 8,80 6,30
Trnava – Mýtna 9,80 6,50
Trnava – Lučenec 11 7
Trnava -Rimavská Sobota 12,50 8,30
13:40 Nitra – Zvolen 6   4,20
Nitra -Detva 7 4,90
Nitra -Mýtna 7,80 5,50
Nitra – Lučenec 8,50 6
Nitra – Rimavská Sobota 10 7
15:00 Zvolen – Detva 1,50   1
Zvolen – Mýtna 2,50 1,60
Zvolen – Lučenec 3,50 2,20
Zvolen – Rimavská Sobota 5 3,50
15:30 Detva – Mýtna 1,50   0,80
Detva  -Lučenec 2,20 1,20
Detva – Rimavská Sobota 4 2,80
15:45 Mýtna – Lučenec 1,20   0,80
Mýtna – Rimavská Sobota 3 1,90
16:00 Lučenec – Rimavská Sobota 2   1,40
16:30 Rimavská Sobota
Cenník je platný od 10.02.2020