Cestovný poriadok – od 12.12.2021  nepremáva

2022 CP DAL 609512 – Ján Ulický – 121221

Linka č.609 512/1-Rimavská Sobota -Lučenec  – Detva – Zvolen – Nitra -Trnava – Bratislava letisko-Bratislava AS
Prepravu zabezpečuje: Ján Ulický Fantastic ,Klenovec www.ulicky.sk
CENNÍK    Pondelok – Piatok
Čas odchodu Trasa Cena v € Cena v € – zľava
06:30 Rimavská Sobota AS MHD – Lučenec 2,50   2,0
Rimavská Sobota -Lovinobaňa 3,00 2,00
Rimavská Sobota – Mýtna 3,50 2,50
Rimavská Sobota – Detva 4,50 3,30
Rimavská Sobota -Zvolen 5,50 4,00
Rimavská Sobota -Nitra 12,00 8,00
Rimavská Sobota – Trnava 14,00 10,00
Rimavská Sobota – Bratislava letisko 16,00 13,00
Rimavská Sobota – Bratislava AS 15,50 12,00
07:00 Lučenec AS MHD – Lovinobaňa 1,50   1,10
Lučenec – Mýtna 1,80 1,30
Lučenec – Detva 3,00 2,30
Lučenec – Zvolen 4,00 2,80
Lučenec – Nitra 10,00 7,50
Lučenec – Trnava 13,00 9
Lučenec – Bratislava letisko 14,50 10,00
 Lučenec – Bratislava AS  14,00  10,00
07:13 Lovinobaňa nadjazd – Mýtna 1   0,80
Lovinobaňa – Detva 1,80 1,00
Lovinobaňa – Zvolen 3,50 2,30
Lovinobaňa – Nitra 10,00 7,00
Lovinobaňa – Trnava 12,00 9,00
Lovinobaňa – Bratislava Letisko 14,00 10,00
Lovinobaňa – Bratislava AS 13,50 10,00
07:17  
Mýtna – Detva 1,50 0,80
Mýtna – Zvolen 3,00 2,00
Mýtna – Nitra 8,50 7,20
Mýtna – Trnava 12,00 8,00
Mýtna – Bratislava Letisko 14,00 10,00
Mýtna – Bratislava AS 13,50 10,00
07:30 Detva AS MHD – Zvolen 2,00   1,50
Detva – Nitra 9,00 6,50
Detva – Trnava 11,00 7,00
Detva – Bratislava letisko 12,50 9,00
Detva – Bratislava AS 12,00 9,00
08:00 Zvolen AS MHD – Nitra 6,50   4,50
Zvolen – Trnava 8,50 7,00
Zvolen – Bratislava letisko 11,00 8,00
Zvolen – Bratislava AS 10,50 7,50
09:15 Nitra AS MHD – Trnava 3,50   2,50
Nitra – Bratislava letisko 4,50 3
Nitra – Bratislava AS 4 2,50
09:50 Trnava AS MHD – Bratislava letisko 3,50   2,50
Trnava – Bratislava AS 3,00 2,00
10:20 Bratislava letisko  – Bratislava AS 1,00   1,00
10:30 Bratislava AS MHD
Cenník je platný od 07.09.2020
Linka č.609 5212/2 -Rimavská Sobota -Lučenec – Mýtna – Detva – Zvolen – Nitra -Trnava – Bratislava -BA letisko
Prepravu zabezpečuje: Ján Ulický Fantastic ,Klenovec www.ulicky.sk
CENNÍK     Pondelok – Piatok
Čas odchodu Trasa Cena v € Cena v € – zľava
12:15 Bratislava – Bratislava letisko 1,00   1
Bratislava – Trnava 3,00 2
Bratislava – Nitra 4,00 2,50
Bratislava – Zvolen 10,50 7,50
Bratislava – Detva 12,00 9
Bratislava – Mýtna 13,50 10
Bratislava – Lučenec 14,00 10,00
Bratislava – Rimavská Sobota 15,50 12,00
12:25 Bratislava Letisko -Trnava 3,50   2,50
Bratislava Letisko – Nitra 4,50 3,00
Bratislava Letisko – Zvolen 11,00 8,00
Bratislava Letisko -Detva 12,50 9,00
Bratislava Letisko – Mýtna 14,00 10,00
Bratislava Letisko – Lučenec 14,50 10,00
Bratislava Letisko – Rimavská Sobota 16,00 13,00
13:05 Trnava -Nitra 3,50   2,50
Trnava -Zvolen 8,50 7,00
Trnava -Detva 11,00 7,00
Trnava – Mýtna 12,00 8,00
Trnava – Lučenec 13,00 9,00
Trnava -Rimavská Sobota 14,00 10,00
13:45 Nitra – Zvolen 6,50   4,50
Nitra -Detva 9,00 6,50
Nitra -Mýtna 8,50 7,20
Nitra – Lučenec 10,00 7,50
Nitra – Rimavská Sobota 12,00 8,00
15:00 Zvolen – Detva 2,00   1,50
Zvolen – Mýtna 3,00 2,00
Zvolen – Lučenec 4,00 2,80
Zvolen – Rimavská Sobota 5,50 4,00
15:25 Detva – Mýtna 1,50   0,80
Detva  -Lučenec 3,00 2,30
Detva – Rimavská Sobota 4,50 3,30
15:37 Mýtna – Lučenec 1,80   1,30
Mýtna – Rimavská Sobota 3,50 2,50
15:55 Lučenec – Rimavská Sobota 2,50   2,00
16:22 Rimavská Sobota
16:45 Hnúšťa
Cenník je platný od 07.09.2020