schválený CP 609512 od 01.09.2020

Linka č.609 512 Hnúšťa -Rimavská Sobota -Lučenec – Zvolen – Nitra -Trnava – Bratislava 
Prepravu zabezpečuje: Ján Ulický Fantastic ,Klenovec   www.ulicky.sk
CENNÍK      NEDEĽA
Čas odchodu Trasa Cena v € Cena v € – zľava
14:45 Hnúšťa -Rimavská Sobota 2   1,2
Hnúšťa -Lučenec 3 1,7
Hnúšťa – Detva 5 3,5
Hnúšťa – Zvolen 6 4
Hnúšťa – Nitra 10 7
Hnúšťa – Bratislava AS 11 8
Hnúšťa – Bratislava – Letisko 12 8
15:15 Rimavská Sobota AS MHD – Lučenec 2   1,40
Rimavská Sobota – Detva 4 2,80
Rimavská Sobota -Zvolen 5 3,50
Rimavská Sobota -Nitra 10 7
Rimavská Sobota -Bratislava AS 11 8
Rimavská Sobota – Bratislava –  Letisko 12 8
15:45 Lučenec – Detva 2,50   1,80
Lučenec – Zvolen 3,50 2,20
Lučenec – Nitra 8 5
Lučenec – Bratislava AS 9,50 6,5
 Lučenec – Bratislava  – Letisko  10
16:20 Detva AS MHD – Zvolen 1,50   1
Detva – Nitra 7 5
Detva – Bratislava AS 11 7
Detva – Bratislava – Letisko 11,50 7
16:50 Zvolen AS MHD – Nitra 6   4,2
Zvolen – Bratislava AS 9,20 6
Zvolen – Bratislava – Letisko 9,70 6
18:00 Nitra – Bratislava AS 4   2
Nitra – Bratislava – Letisko 4 2
19:00 Bratislava AS MHD -Bratislava letisko 1   1
19:15 Bratislava letisko
Cenník je platný od 10.02.2020
Linka č.609 512 / 4 Hnúšťa -Rimavská Sobota -Lučenec – Detva – Zvolen – Nitra -Trnava – Bratislava -BA letisko
Prepravu zabezpečuje: Ján Ulický Fantastic, Klenovec
CENNÍK    pondelok
Čas odchodu Trasa Cena v € Cena v € – zľava
05:55 Bratislava  Letisko – Bratislava AS 1   1
Bratislava  Letisko – Trnava 3 2
Bratislava Letisko – Nitra 4,70 3
Bratislava Letisko – Zvolen 9,70 6,50
Bratislava Letisko – Detva 11,50 7
Bratislava Letisko – Lučenec 13 8,50
Bratislava Letisko – Rimavská Sobota 15 10
Bratislava Letisko – Hnúšťa 15 10
06:15 Bratislava AS -Trnava 3   2
Bratislava AS – Nitra 4 2
Bratislava AS – Zvolen 9,20 6
Bratislava AS – Detva 11 7
Bratislava AS – Lučenec 13 8,50
Bratislava AS – Rimavská Sobota 14,50 10
Bratislava AS – Hnúšťa 14,50 10
07:00 Trnava -Nitra 3   2
Trnava -Zvolen 8,30 5,50
Trnava -Detva 8,80 6,30
Trnava – Lučenec 11 7
Trnava -Rimavská Sobota 12,50 8,50
Trnava – Hnúšťa 13 8,50
07:40 Nitra – Zvolen 6   4,2
Nitra -Detva 7 5
Nitra – Lučenec 8,50 6
Nitra – Rimavská Sobota 10 7
Nitra – Hnúšťa 10 7
09:00 Zvolen – Detva 1,50   1
Zvolen – Lučenec 3,50 2,20
Zvolen – Rimavská Sobota 5 3,50
Zvolen – Hnúšťa 6 4
09:30 Detva -Lučenec 2,20   1,20
Detva – Rimavská Sobota 4 2,80
Detva – Hnúšťa 5 3,50
09:55 Lučenec – Rimavská Sobota 2   1,4
 Lučenec – Hnúšťa  3  1,70
10:20 Rimavská Sobota – Hnúšťa  2  1,20
3 1,70
 10:35  Hnúšťa AS
Cenník je platný od 10.02.2020