Cestovný poriadok – spoj od 12.12.2021 nepremáva

2022 CP DAL 609512 – Ján Ulický – 121221

Linka č.609 512 Hnúšťa -Rimavská Sobota -Lučenec – Zvolen – Nitra -Trnava – Bratislava 
Prepravu zabezpečuje: Ján Ulický Fantastic ,Klenovec   www.ulicky.sk
CENNÍK      NEDEĽA
Čas odchodu Trasa Cena v € Cena v € – zľava
14:45 Hnúšťa -Rimavská Sobota 2   1,50
Hnúšťa -Lučenec 3,50 2,50
Hnúšťa – Detva 5,80 4,00
Hnúšťa – Zvolen 6,50 4,50
Hnúšťa – Nitra 12,00 9,00
Hnúšťa – Bratislava AS 16,00 12,50
Hnúšťa – Bratislava – Letisko 16,00 12,50
15:15 Rimavská Sobota AS MHD – Lučenec 2,50   2,00
Rimavská Sobota – Detva 4,50 3,30
Rimavská Sobota -Zvolen 5,50 4,00
Rimavská Sobota -Nitra 12,00 8,00
Rimavská Sobota -Bratislava AS 15,50 12,00
Rimavská Sobota – Bratislava –  Letisko 16,00 13,00
15:45 Lučenec – Detva 3,00   2,30
Lučenec – Zvolen 4,00 2,80
Lučenec – Nitra 10,00 7,50
Lučenec – Bratislava AS 14,00 10,00
 Lučenec – Bratislava  – Letisko  14,50 10,00
16:20 Detva AS MHD – Zvolen 2,00   1,50
Detva – Nitra 9,00 6,50
Detva – Bratislava AS 12,00 9,00
Detva – Bratislava – Letisko 12,50 9,00
16:50 Zvolen AS MHD – Nitra 6,50   4,50
Zvolen – Bratislava AS 10,50 7,50
Zvolen – Bratislava – Letisko 11,00 8,00
18:00 Nitra – Bratislava AS 4,00   2,50
Nitra – Bratislava – Letisko 4,50 3,00
19:00 Bratislava AS MHD -Bratislava letisko 1   1
19:15 Bratislava letisko
Cenník je platný od 07.09.2020
Linka č.609 512 / 4 Hnúšťa -Rimavská Sobota -Lučenec – Detva – Zvolen – Nitra -Trnava – Bratislava -BA letisko
Prepravu zabezpečuje: Ján Ulický Fantastic, Klenovec
CENNÍK    pondelok
Čas odchodu Trasa Cena v € Cena v € – zľava
05:55 Bratislava  Letisko – Bratislava AS 1,00   1,00
Bratislava  Letisko – Trnava 3,50 2,50
Bratislava Letisko – Nitra 4,50 3,00
Bratislava Letisko – Zvolen 11,00 8,00
Bratislava Letisko – Detva 12,50 9,00
Bratislava Letisko – Lučenec 14,50 10,00
Bratislava Letisko – Rimavská Sobota 16,00 13,00
Bratislava Letisko – Hnúšťa 16,00 13,00
06:15 Bratislava AS -Trnava 3,00   2,00
Bratislava AS – Nitra 4,00 2,50
Bratislava AS – Zvolen 10,50 7,50
Bratislava AS – Detva 12,00 9,00
Bratislava AS – Lučenec 14,00 10,00
Bratislava AS – Rimavská Sobota 15,50 12,00
Bratislava AS – Hnúšťa 16,00 12,50
07:00 Trnava -Nitra 3,50   2,50
Trnava -Zvolen 8,50 7,00
Trnava -Detva 11,00 7,00
Trnava – Lučenec 13,00 9,00
Trnava -Rimavská Sobota 14,00 10,00
Trnava – Hnúšťa 14,50 11,00
07:40 Nitra – Zvolen 6,50   4,50
Nitra -Detva 9,00 6,50
Nitra – Lučenec 10,00 7,50
Nitra – Rimavská Sobota 12,00 8,00
Nitra – Hnúšťa 12,00 9,00
09:00 Zvolen – Detva 2,00   1,50
Zvolen – Lučenec 4,00 2,80
Zvolen – Rimavská Sobota 5,50 4,00
Zvolen – Hnúšťa 6,50 4,50
09:30 Detva -Lučenec 3,00   2,30
Detva – Rimavská Sobota 4,50 3,30
Detva – Hnúšťa 5,80 4,00
09:55 Lučenec – Rimavská Sobota 2,50   2,00
 Lučenec – Hnúšťa  3,50  2,50
10:20 Rimavská Sobota – Hnúšťa  2,00  1,50
 10:35  Hnúšťa AS
Cenník je platný od 07.09.2020