Cestovný poriadok – od 12.12.2021 nepremáva

2022 CP DAL 609511 – Ján Ulický – 121221 (1)

Linka č.609 511 Hnúšťa – Zvolen – Nitra – Bratislava
Prepravu zabezpečuje: Ján Ulický Fantastic, Klenovec www.ulicky.sk
CENNÍK  Hnúšťa – Zvolen – Bratislava
Čas odchodu Trasa Cena v €   Cena v € – zľava
05:10 Hnúšťa  
Hnúšťa – Kokava nad Rimavicou 1,80 1
Hnúšťa – Hriňová 4,50 3
Hnúšťa – Detva 5 3,50
Hnúšťa – Zvolen 6 4,50
Hnúšťa – Žiar nad Hronom 6,50 5
Hnúšťa – Nitra 12 8,50
Hnúšťa – Bratislava 15,50 10
05:30 Kokava nad Rimavicou -Hriňová 3   2
Kokava nad Rimavicou – Detva 4 3
Kokava nad Rimavicou – Zvolen 5 3,50
Kokava nad Rimavicou -Žiar nad Hronom 6 4,50
Kokava nad Rimavicou – Nitra 11 7,50
Kokava nad Rimavicou – Bratislava 14 9
06:10 Hriňová -Detva 1,50   1
Hriňová – Zvolen 2,50 1,80
Hriňová – Žiar nad Hronom 4 3
Hriňová – Nitra 10 7
Hriňová – Bratislava 12 8,50
06:25 Detva – Zvolen 2   1,50
Detva – Žiar nad Hronom 3 2,0
Detva – Nitra 9 6,50
Detva -Bratislava 12 9
06:55 Zvolen – Žiar nad Hronom 2   1,50
odchod Zvolen – Nitra 6,50 4,50
07:05 Zvolen – Bratislava 10,50 7,50
07:30 Žiar nad Hronom – Nitra 5,50   4
Žiar nad Hronom -Bratislava 8,50 6
08:25 Nitra – Bratislava 4   2,50
Nitra – Bratislava letisko 4,50 2,50
09:30 Bratislava letisko
 09:40  Bratislava AS
Cenník platný od 07.09.2020
batožina 0,50 €
batožina 1,00 €
Linka č.609 511 Hnúšťa -Zvolen – Nitra – Bratislava
Prepravu zabespečuje : Ján Ulický Fantastic ,Klenovec www.ulicky.sk
CENNÍK  Hnúšťa – Rimavská Sobota – Bratislava
Čas odchodu Trasa Cena v €   Cena v € – zľava
12:45 Bratislava – Letisko Bratislava 1   1
Bratislava – Sereď 3,50 2,50
Bratislava – Nitra 4 2,50
Bratislava -Žiar nad Hronom 8,50 6
Bratislava – Zvolen 10,50 7,50
Bratislava -Detva 12 9
Bratislava – Hriňová 12 8,5
Bratislava – Kokava nad Rimavicou 14 9
Bratislava -Hnúšťa 15,5 10
13:00 Letisko BA – Sereď 4   3
Letisko BA -Nitra 4,5 3
Letisko BA – Žiar nad Hronom 9 7
Letisko BA -Zvolen 9,5 8
Letisko BA – Detva 11 9
Letisko BA – Hriňová 13,5 9,5
Letisko BA – Kokava nad Rimavicou 14,50 10
Letisko BA – Hnúšťa 16,0 11
13:30 Sereď – Nitra 2   1,5
Sereď -Žiar nad Hronom 6,50 5
Sereď -Zvolen 7 5,5
Sereď -Detva 9,5 7
Sereď -Hriňová 10 8,50
Sereď -Kokava nad Rimavicou 12 8
Sereď – Hnúšťa 13,50 9,50
14:05 Nitra – Žiar nad Hronom 5,5   4
Nitra -Zvolen 6,50 4,50
Nitra -Detva 9 6,50
Nitra -Hriňová 9,50 7
Nitra -Kokava nad Rimavicou 11 8
Nitra -Hnúšťa 12 9
15:00 Žiar nad Hronom – Zvolen 2   1,50
Žiar nad Hronom – Detva 3 2,0
Žiar nad Hronom – Hriňová 4 3
Žiar nad Hronom -Kokava nad Rimavicou 6 4,5
Žiar nad Hronom – Hnúšťa 6,5 5
15:30 Zvolen – Detva 2   1,50
odchod Zvolen – Hriňová 2,50 1,8
16:00 Zvolen – Kokava nad Rimavicou 5 3,50
Zvolen – Hnúšťa 6 4,50
16:30 Detva – Hriňová 1,50   1
Detva -Kokava nad Rimavicou 4 3
Detva – Hnúšťa 5 3,50
16:45 Hriňová – Kokava nad Rimavicou 3   2
Hriňová – Hnúšťa 4,50 3
17:20 Kokava nad Rimavicou – Hnúšťa 1,80   1
17:40 Hnúšťa