Cestovný poriadok 609 511 (kliknite na odkaz)

 

Linka č.609 511 Hnúšťa – Zvolen – Nitra – Bratislava
Prepravu zabezpečuje: Ján Ulický Fantastic, Klenovec www.ulicky.sk
CENNÍK  Hnúšťa – Zvolen – Bratislava
Čas odchodu Trasa Cena v €   Cena v € – zľava
05:10 Hnúšťa  
Hnúšťa – Kokava nad Rimavicou 1,4 0,8
Hnúšťa – Hriňová 3,5 2,5
Hnúšťa – Detva 4 2,8
Hnúšťa – Zvolen 4,7 3,2
Hnúšťa – Žiar nad Hronom 5,5 3,5
Hnúšťa – Nitra 10 7
Hnúšťa – Bratislava 14,5 10
05:30 Kokava nad Rimavicou -Hriňová 2,2   1,3
Kokava nad Rimavicou – Detva 3 2
Kokava nad Rimavicou – Zvolen 4 2,8
Kokava nad Rimavicou -Žiar nad Hronom 5 3,5
Kokava nad Rimavicou – Nitra 9 6
Kokava nad Rimavicou – Bratislava 13 8
06:10 Hriňová -Detva 1,2   0,7
Hriňová – Zvolen 2 1,4
Hriňová – Žiar nad Hronom 3 2
Hriňová – Nitra 8 5,8
Hriňová – Bratislava 11,5 7,5
06:25 Detva – Zvolen 1,5   1
Detva – Žiar nad Hronom 2,2 1,4
Detva – Nitra 7 4,9
Detva -Bratislava 10 7
06:55 Zvolen – Žiar nad Hronom 1,4   0,9
odchod Zvolen – Nitra 6 4
07:05 Zvolen – Bratislava 8,5 6
07:30 Žiar nad Hronom – Nitra 4   2
Žiar nad Hronom -Bratislava 7 5
08:25 Nitra – Bratislava 4   2
09:30 Bratislava letisko
 09:40  Bratislava AS
Cenník platný od 10.02.2020
batožina 0,50 €
batožina 1,00 €
Linka č.609 511 Hnúšťa -Zvolen – Nitra – Bratislava
Prepravu zabespečuje : Ján Ulický Fantastic ,Klenovec www.ulicky.sk
CENNÍK  Hnúšťa – Rimavská Sobota – Bratislava
Čas odchodu Trasa Cena v €   Cena v € – zľava
12:45 Bratislava – Letisko Bratislava 1   1
Bratislava – Sereď 3 2
Bratislava – Nitra 4 2
Bratislava -Žiar nad Hronom 7 5
Bratislava – Zvolen 8,5 6
Bratislava -Detva 10 7
Bratislava – Hriňová 11,5 7,5
Bratislava – Kokava nad Rimavicou 13 8
Bratislava -Hnúšťa 14,5 10
13:00 Letisko BA – Sereď 3   2
Letisko BA -Nitra 4,7 3,3
Letisko BA – Žiar nad Hronom 7 5
Letisko BA -Zvolen 8,5 6
Letisko BA – Detva 10 7
Letisko BA – Hriňová 11,5 7,5
Letisko BA – Kokava nad Rimavicou 13 8
Letisko BA – Hnúšťa 14,5 10
13:30 Sereď – Nitra 1,8   1,1
Sereď -Žiar nad Hronom 6,3 4,9
Sereď -Zvolen 7,3 5,8
Sereď -Detva 8,5 6,5
Sereď -Hriňová 9 7
Sereď -Kokava nad Rimavicou 10,5 7,3
Sereď – Hnúšťa 12,4 9,6
14:05 Nitra – Žiar nad Hronom 5,5   4,2
Nitra -Zvolen 6 4
Nitra -Detva 7 4,9
Nitra -Hriňová 8 5,8
Nitra -Kokava nad Rimavicou 9 6
Nitra -Hnúšťa 10 7
15:00 Žiar nad Hronom – Zvolen 1,4   0,9
Žiar nad Hronom – Detva 2,2 1,4
Žiar nad Hronom – Hriňová 3 2
Žiar nad Hronom -Kokava nad Rimavicou 5 3,5
Žiar nad Hronom – Hnúšťa 5,5 3,5
15:30 Zvolen – Detva 1,5   1
odchod Zvolen – Hriňová 2 1,4
16:00 Zvolen – Kokava nad Rimavicou 4 2,8
Zvolen – Hnúšťa 4,7 3,2
16:30 Detva – Hriňová 1,2   0,7
Detva -Kokava nad Rimavicou 3 2
Detva – Hnúšťa 4 2,8
16:45 Hriňová – Kokava nad Rimavicou 2,2   1,3
Hriňová – Hnúšťa 3,5 2,5
17:20 Kokava nad Rimavicou – Hnúšťa 1,4   0,8
17:40 Hnúšťa